Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

withoutend
9557 d4dc
Reposted fromonlyman onlyman vianiskowo niskowo
withoutend
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement vianiskowo niskowo
withoutend
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends vianiskowo niskowo
withoutend
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
withoutend
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
withoutend
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
withoutend
0345 067b 500
5541 a887
withoutend
(...) żadna kobieta tak naprawdę nie należy do mężczyzny, jeśli nie czuje, że on należy do niej.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
withoutend
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
— galaxys.soup.
Reposted fromgalaxys galaxys viaweruskowa weruskowa

November 02 2018

withoutend
Pożegnanie niesie ze sobą dziwne uczucie. Jest nim zawiść. Mężczyźni odchodzą, by sprawdzić swoją odwagę, ale największą próbą, jest próba cierpliwości. Cierpliwości do obywania się bez kogoś
— Karen Blixen "Pożegnanie z Afryką"
Reposted frommessinhead messinhead vianotoco notoco
withoutend
7908 510e 500
— Elena Favilli, Francesca Cavallo - „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
withoutend
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viawiksz wiksz
withoutend
nie ma dla mnie miejsca w miejscu w którym stoję miłość jest jak wojna
Reposted fromnihilummm nihilummm viapastelina pastelina

September 21 2018

withoutend
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
withoutend
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viabadblood badblood
0072 b65d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeazyi eazyi

September 20 2018

withoutend
1250 a426 500
Reposted fromtfu tfu viawiksz wiksz
withoutend
withoutend
0536 5c3d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl