Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

withoutend
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
withoutend
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viabadblood badblood
0072 b65d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeazyi eazyi

September 20 2018

withoutend
1250 a426 500
Reposted fromtfu tfu viawiksz wiksz
withoutend
withoutend
0536 5c3d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiksz wiksz

August 26 2018

9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianowaczi nowaczi
withoutend
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viajustonebullet justonebullet
withoutend
Reposted fromdotkliwie dotkliwie
withoutend
withoutend
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viabooreque booreque
7466 7f7e 500
Reposted fromamatore amatore viauaremyheaven uaremyheaven
withoutend
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
withoutend
8082 c4a8
nie umiem przestać czekać.
withoutend
Żadne z nas nie zakończyło tego rozdziału. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek go zakończymy. Wszystko wskazuje na to, że kończenie rozdziałów to mit...
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve vianotperfectgirl notperfectgirl
withoutend
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
withoutend
5908 cb23
withoutend
0223 538c
withoutend
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
withoutend
Szukam czegoś, co mi się w tobie spodoba, lecz czasami nie warto szukać na siłę.
— nevermind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl