Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

withoutend
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaAmberfromgao Amberfromgao
withoutend
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viakingoslaw kingoslaw

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viakingoslaw kingoslaw
withoutend
Reposted fromoll oll viaMerrry98 Merrry98
withoutend
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaMerrry98 Merrry98
withoutend
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaMerrry98 Merrry98
withoutend
0184 312a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaMerrry98 Merrry98
withoutend
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
withoutend
5579 22eb
Świata nie zmienisz,  ale siebie mógłbyś.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
withoutend
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
withoutend
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine vianotperfectgirl notperfectgirl
withoutend
3673 77ff 500
Reposted fromNyks Nyks viagdziejestola gdziejestola
withoutend
withoutend
withoutend
Ja i tak nie zmienię się
Choćbym nie wiem naprawdę jak chciał
— Myslovitz "Wieża melancholii"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
withoutend
9228 4fc3
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
7891 a132 500
Reposted frompupuch pupuch viagdziejestola gdziejestola

July 23 2017

1135 9559

worshipgifs:

Ursula K. Le Guin

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakalbien kalbien
1085 f652
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaaynis aynis

July 16 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl