Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

8000 cff4
już nie.
withoutend
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus vianotperfectgirl notperfectgirl
withoutend
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa
withoutend
4554 3bc2 500
withoutend
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viagdziejestola gdziejestola
withoutend
Jedna z większych życiowych przykrości: moment, w którym rezygnuje z Ciebie ktoś, z kogo ty nie potrafisz.
Reposted fromcasas casas viagdziejestola gdziejestola

April 17 2017

8266 02ab
Reposted fromerial erial viahouseofpain houseofpain
withoutend
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahouseofpain houseofpain
withoutend
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaaynis aynis
withoutend
8951 4ca8 500
withoutend
0918 cd57
Reposted frommistro mistro viaaynis aynis
withoutend
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

April 10 2017

withoutend
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto via100suns 100suns
9210 f3c7 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajethra jethra
6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viajethra jethra
withoutend
8559 382a
Reposted frommeem meem viajethra jethra
withoutend
1411 8b45 500
withoutend
Związki, w których żyjemy, nie są najczęściej z mężczyznami z naszych marzeń, a z tymi, którzy o nas zabiegają. Kobiety, przez proces pochlebstwa, z powodu braku pewności siebie oraz z potrzeby, powoli zaczynają odwzajemniać ich miłość.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaawkwardx awkwardx
withoutend
Reposted fromlaluna laluna viajethra jethra
withoutend
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl