Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

withoutend
1840 0d35
Reposted frommeem meem viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
withoutend
withoutend
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapompompom pompompom
withoutend
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoutline outline
withoutend
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viawaflova waflova
withoutend
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
withoutend
2188 5242 500

June 16 2017

withoutend
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viafantazja fantazja
withoutend
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoutline outline
withoutend

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
withoutend
9726 802e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
withoutend
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viafantazja fantazja
withoutend
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viagdziejestola gdziejestola
withoutend
Miłość to czuwanie nad czyjąś samotnością 
— Rainer Maria Rilke
Reposted frommoscow moscow viagdziejestola gdziejestola
withoutend
4969 546c 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
withoutend
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl viaznikajac znikajac
withoutend
Tyle mógłbym ci powiedzieć
Jeszcze mocniej cię przytulić
— Pidżama Porno "Tom Petty spotyka Debbie Harry"
Reposted fromdalmacija dalmacija viagdziejestola gdziejestola
withoutend
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl