Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

withoutend
4908 6cd2 500
withoutend
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
2867 7777 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawaflova waflova
withoutend
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreedomlover freedomlover
withoutend
8511 bfd9
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viafreedomlover freedomlover
withoutend
7851 5558
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viafreedomlover freedomlover
3377 0475
Reposted frombrumous brumous vialostindreams lostindreams
withoutend
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viaepi epi
withoutend
1150 343b 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadobby dobby
8508 46f5
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaCannonball Cannonball
withoutend

Bezsilna się czułam. Porzucona i odrzucona. Zdradzona i sponiewierana. Oszukana. Z tęsknoty jak pies wyłam. Umrzeć bardzo chciałam.

— J. L Wiśniewski
Reposted frommikmikmik mikmikmik viairmelin irmelin
7860 f797 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viairmelin irmelin
withoutend
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
withoutend
Jeśli właśnie próbujesz zjeść homara, którego nie lubisz, bo wolisz kluski śląskie i ciepły sweter zamiast sukni z gorsetem, to wstań od stołu.  Tu wszystko zależy od Ciebie. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viaguwno1 guwno1
withoutend
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
withoutend
2102 45a9 500
Reposted fromrol rol viadobby dobby
withoutend
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viadobby dobby
withoutend
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viazuzka0 zuzka0
withoutend
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viaknowyourworth knowyourworth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl