Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

4228 8507
Reposted fromerial erial viakoloryzacja koloryzacja
withoutend
1163 2226 500
withoutend
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
withoutend
Szczęśliwa para: on robi to, co ona chce, i ona robi to, co ona chce.
— Peter Altenberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
withoutend
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viamagdowkato magdowkato
withoutend
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viamagdowkato magdowkato
withoutend
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viatake-care take-care
withoutend
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viachceblantao5rano chceblantao5rano
withoutend
7989 8d00 500
withoutend
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaAmericanlover Americanlover
withoutend
Zwycięstwo dedykuję żonie, Nie ma mnie, kiedy ona mnie potrzebuje, Nie ma mnie, kiedy chciałaby, abym był, Nie ma mnie, kiedy ja bym sobie tego życzył
— Kamil Stoch, 15.02.2014
withoutend
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatake-care take-care
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamadadream madadream
withoutend
Reposted fromoll oll viamadadream madadream
withoutend
6600 3ebd
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
withoutend
Ja wiem, jak mnie kochasz. Widze to, wystarczy, że widze Cię gdziekolwiek i widze Twój wzrok .Nie musisz mi mówić, ze mnie kochasz, bo ja to wszystko wiem.
— dlaczego on to powiedział ?
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaryzyhultaj ryzyhultaj
withoutend
9220 6ff1
Reposted fromFero Fero viaAmericanlover Americanlover
withoutend
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir viaBilora Bilora
withoutend
withoutend
2527 2d4f
Rapi Kaur
Reposted frommefir mefir via169cm 169cm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl